DÄRFÖR SKALL DU KYLA

Kyla axel skuldra

Kyla och effekten av den, kan påverka din kropp på en rad olika sätt. Både omedelbart när skadan uppstår och på lång sikt under rehabiliteringen. Här skall vi ta upp några av de positiva effekter som kyla eller kylterapi kan skapa.

Som smärtlindring.

Anledningen till att kyla fungerar som smärtlindring är inte i detalj klarlagt. Det finns en rad teorier kring hur kylan påverkar människokroppen, antagligen är det en kombination av dessa teorier som gör att man upplever en smärtlindrande effekt av kylterapi. Här är några teorier kring smärtlindring.

  • Kyla påverkar ”signalstyrkan” i smärtsignalen som leds via A- och C- delta fibrerna upp till hjärnan.
  • I samband med en skada så slits en rad små och tunna nervtrådar av. Dessa ”nervändar” påverkas av kylan så att man upplever en smärtlindring.
  • Kyla höjer ”smärttröskeln”, nivån innan en smärtsignal skickas ut från smärtreceptorerna.
  • Kyla frigör endorfiner som i sin tur påverkar smärtan.
  • Temperatursignalen från kylan ”överflyglar” smärtsignalen, nervsignalen från kyla som leds i de större A -beta fibrerna får ”företräde” in till hjärnan och du upplever en smärtlindring.

För att stoppa blödning och svullnad.

Genom att kyla huden och den underliggande vävnaden så startar kylan en sammandragning av blodkärlen, som benämns vasokonstriktion.

Vasokonstriktionen gör att mängden blod minskar i det nedkylda området och även mildrar svullnaden. Med en minskad svullnad och en lägre halt av slaggprodukter i muskler och fibrer så ökar även rörligheten efter skadan. Detta gör att rehabiliteringen efter skadan kan bli enklare och snabbare.

Vid vävnadsskada frisätts ett stort antal ämnen, t ex prostaglandiner, serotonin och bradykinin i skadeområdet vilket bl a ger upphov till en inflammatorisk reaktion. Teorier finns att kyla reducerar utsöndringen av dessa ämnen och på så sätt minskar utbredningen av inflammationen. Med inflammationen kommer även en svullnad vilket kan skapa tryck på omkringliggande vävnader och på så sätt skapa smärta. Kylan bidrar till att hålla ned smärtan från inflammationen.

Minska muskelsammandragning.

Muskelsammandragning hör i hop med smärta. Muskler runt ett skadat område drar ihop sig för att skydda skadan, detta för att förhindra ytterligare skada på området. Kyla kan få musklerna att slappna av och bli smidigare, detta gör att rehabiliteringen kan komma igång på ett bättre sätt.

Reducera risken för celldöd.

I samband med en skada så kan blodflödet förändras. Antingen genom svullnad eller att blodkärl är krossade eller avskurna. När blodflödet är förändrat så är även syresättningen av cellerna förändrat och risken för celldöd kan uppstå. Genom kyla minskar cellernas behov av syre och även risken för celldöd minskar.